Lowongan Guru SMA IT Abu Bakar Boarding School

Konsorsium Yayasan Mulia, SMAIT Abu Bakar Boarding School membuka lowongan Guru untuk mata pelajaran

Bahasa Indonesia
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Putra
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Putri
Matematika
Kimia
Bimbingan Konseling
Musyrif
Musyrifah

Kriteria
  • Pendidikan S1 linier
  • Usia maksimal 30 tahun
  • Mampu membaca Al Qur’an
  • Berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan

Kirimkan berkas lamaran ke abbskp@mulia.sch.id
SMA IT Abu Bakar Boarding School
Dukuh Ngrandu, Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651
http://abbskp.sch.id
Narahubung: 089527329497

SMA IT Abu Bakar Yogyakarta merupakan Sekolah Menengan Atas Islam Terpadu yang pertama kali berdiri di DIY yang muncul sebagai alternatif solusi dari keresahan sebagian masyarakat muslim yang menginginkan adanya institusi pendidikan Islam yang berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islam dalam sistemnya, dan bertujuan agar siswa-siswinya mempunyai kompetensi seimbang antara ilmu kauniyah dan qauliyyah, antara fikriyah, ruhiyah dan jasadiyah sehingga mampu melahirkan generasi muda muslim yang berilmu, berwawasan luas dan bermanfaat bagi umat. Dengan berbekal semangat perubahan dan niat yang sungguh-sungguh, maka pada tahun 2003/2004 lahirlah SMA Islam Terpadu Pertama di Yogyakarta dengan nama SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta dengan program boarding. Pada tahun 2006 dikembangkan menjadi program Boarding (asrama) dan Fullday (sehari penuh).

Sejak tahun 2003, SMA IT Abu Bakar Yogyakarta telah berkiprah di dunia pendidikan, dan telah mampu meluluskan siswa-siswinya dengan hasil yang memuaskan, baik dari kompetensi akademik, non akademik, dan Al Qur’an. Selanjutnya SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta terus berupaya melakukan pengembangan-pengembangan seiring dengan tuntutan zaman. Semua ini dilakukan agar SMA IT Abu Bakar Yogyakarta mampu mencetak generasi yang siap mengambil peran-peran strategis di masa yang akan datang baik pada level nasional maupun internasional.

Progam Pendidikan
Fullday School (FDS)
Boarding School (BDS)
Takhosus Quran

Fullday School (FDS) merupakan program sekolah fullday (pagi sampai sore) sehingga siswa yang diperbolehkan mengambil program fullday adalah siswa yang tinggal di jogja bersama orang tuanya. Program FDS bisa untuk siswa putra maupun putri dan jurusan IPA maupun IPS.

Boarding School (FDS) merupakan program sekolah Boarding atau berasarama. Program boarding ini hanya bisa diikuti oleh siswa putri dengan jurusan bisa IPA atau IPS. Sekolah reguler sama dengan siswa fullday dari pagi sampai sore kemudian kembali ke asrama dan mengikuti kegiatan keasramaan seperti halaqoh Quran dan pembelajaran kepesantrenan sesuai jadwal.

Takhosusu Quran merupakan program unggulan sekolah dimana untuk program ini hanya bisa diikuti oleh siswa putri dengan jurusan IPA dan harus boarding/berasrama. Dalam program takhosus Quran ini mempunyai target tidak saja secara akademik tetapi juga Hafidzah 30 Juz.

Guru SMAIT Abu Bakar
Guru SMAIT Abu Bakar

Leave a Comment