Lowongan Guru Agama Islam Kuttab Daarussalam

Yayasan Indonesia Khatam membuka lowongan guru untuk mata pelajaran sebagai berikut:

Agama Islam

Persyaratan Umum
 • Muslim
 • Diutamakan Pria
 • Usia 21 sampai 38 tahun
 • S1 Kependidikan atau S.Ag
 • Paham Ilmu ke Kuttab-an
 • Diutamakan alumni Pondok
 • Mampu Baca Tulis Al Quran
 • Bersedia kontrak jangka panjang
 • Bersedia belajar dan mendalami ke Kuttaban
 • Mampu mengaplikasikan komputer Microsoft Office
 • Berpakaian syar’i
 • Domisili D.I. Yogyakarta
Berkas
 • Surat Lamaran
 • Curriculum Vitae
 • Foto
 • Ijazah
 • Transkrip Nilai
 • Kartu Tanda Penduduk

Kirim Lamaran & CV ke: oprecoyasanzamzamwannakhla@gmail.com
Info lebih lanjut : 0895392971438, Bu Cyndy
PKBM Kuttab Daarussalaam
JI. Manggisan RT 08 Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55197

Visi

Menjadikan PKBM Kuttab Daarussalaam sebagai lembaga yang beriman, beradab, berilmu, dan beramal shalih.

Misi
 • Meningkatkan ketaqwaan melalui kegiatan dan pembiasaan pengamalan ajaran agama.
 • Meningkatkan budi pekerti luhur peserta didik dengan pembinaan penguatan karakter pada setiap proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya.
 • Mewujudkan pendidikan yang bemutu, efisien dan relevan melalui pembelajaran yang mengajarkan nilai keimanan sesuai Pancasila sila pertama
 • Penanaman iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
 • Membina aqidah, akhlak, dan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.
 • Menghafal Al-Qur’an.
 • Menggali, meneliti, dan membuktikan kemukjizatan Al-Qur’an
 • Memiliki keterampilan hidup.
 • Membiasakan beramal sholeh dengan dilandasi iman dan ilmu.
 • Mengedepankan kerja sama yang sinergi antara orang tua, dewan guru, komite dan yayasan serta masyarakat.
Tujuan
 • Terbentuknya peserta didik yang memiliki ketaqwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Masa Esa.
 • Terbentuknya peserta didik yang memiliki budi pekerti luhur.
 • Terbentuknya kegiatan pembelajaran yang yang bemutu, efisien dan relevan melalui pembelajaran saintifik yang menyenangkan.
 • Menanamkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al Qur’an, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qodar.
 • Membina aqidah, akhlak, dan ibadah murid sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Menumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan cara menghafalkan Al-Quran dan hadits.
 • Murid mampu menggali, meneliti, dan membuktikan kemukjizatan Al-Qur`an 8. sehingga menambah keimanan dalam menjalani kehidupan.
 • Murid memiliki keterampilan hidup sehingga dapat bermanfaat bagi manusia lain.
 • Murid mampu beramal sholih secara istiqomah dilandasi dengan iman dan ilmu sehingga menjauhkan diri dari amalan-amalan yang tidak punya landasan.
 • Mampu mengedepankan kerja sama yang sinergi antara orang tua, dewan guru, komite dan yayasan serta masyarakat sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis antar pihak.
Lowongan Guru Kuttab Darussalam
Lowongan Guru Kuttab Darussalam

Leave a Comment